Tijela Udruge

Skupština – čine svi redovni članovi KUU “Zvon”

Upravni odbor:

  • Đuro Vukalović, vlč. – predsjednik
  • Mario Janković – dopredsjednik
  • Marijana Hadeljan – tajnica
  • Marina Držanić – rizničarka
  • Denis Hajdarović
  • Marija Jelenić
  • Tino Jelenić
  • Gordana Kovačić
  • Barbara Križaić
  • Danijel Škvorc
  • Željka Štampar Zamuda

 

Nadzorni odbor:

  • Stjepan Palatinuš – predsjednik
  • Jasminka Cerovec – član
  • Antun Škvorc – član

 

Inventarna komisija:

  • Marina Držanić
  • Marijana Hadeljan
  • Stiven Ivković
  • Barbara Križaić