Kontakti

  • Tajnica: Gordana Kovačić, mon: 098/913-5073
  • Rizničarka: Marina Držanić, e-mail: marina.drzanic@ck.ht.hr

 

Upravni Odbor:

Đuro Vukalović, vlč. – predsjednik
Mario Janković – dopredsjednik
Gordana Kovačić – tajnica (voditeljica rukotvorina)
Marina Držanić – rizničar
Marija Jelenić – voditeljica folklora
Valentino Škvorc – voditelj tamburaša
Nada Janković – voditeljica dramske
Ivo Novak – voditelj etno-skupine
Nikolina Virgej Pintar – voditeljica dječjeg zbora i vokalne
Katarina Juras Janković
Tino Jelenić
Maja Taradi
Verica Maček

 

Transakcijski račun otvoren kod Raiffeisen bank Austrija d.d.: HR35 24840081100762800

Potražite nas na adresi: Mala Subotica, Alojzija Stepinca 63

 

 


Prikaži KUU “Zvon” na većoj karti