Kontakti

  • Tajnica: Marijana Hadeljan, mob: 098 533 157
  • email: zvonmalasubotica@gmail.com

Transakcijski račun otvoren kod Raiffeisen bank Austrija d.d.: HR35 24840081100762800

Potražite nas na adresi: Mala Subotica, Alojzija Stepinca 63Prikaži KUU “Zvon” na većoj karti