Događanja

Događaji koji slijede:

  • 14.09.2013. – Nastup dramske skupine u Svetom Križu
  • 26.10.2013. – Nastup dramske skupine u Starše u Sloveniji
  • 29.09.2013. – Dani zahvale za plodove zemlje
  • 02.10.2013. – Nastup tamburaša i folkloraša u CZK-u u Čakovcu
  • 05.10.2013. – 20. Susreti hrvatskih tamburaških orkestara u Dugom Selu
  • 11. – 18.10.2013. – Nastup folkloraša i tamburaša u Parizu i okolici u Francuskoj
  • 09. i 10.11.2013. – 13. Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici
  • 23.11.2013. – Nastup dramske skupine na 7. pučkom teatru “Rega” u Varaždinskoj županiji

Prošla događanja kroz godinu:

2012. godina: