Izborna godišnja skupština KUU „Zvon“

Poštovani članovi, sponzori i simpatizeri,

u subotu, 26. siječnja 2013. g. s početkom u 18 sati održala se Izborna godišnja skupština KUU „Zvon“ župne zajednice Mala Subotica u prostorijama Doma kulture u Maloj Subotici. Skupštinu je otvorio dotadašnji tajnik udruge g. Željko Jančec i zahvalio svim gostima i članovima na odazivu. Za radno predsjedništvo skupštine izabrani su: g. Ivo Novak kao predsjednik, Lidija Herman kao zapisničar i Mario Janković i gđa. Maja Taradi kao ovjerovitelji zapisnika. Verifikacijska komisija koju su sačinjavali Katarina Juras i Jasmin Herman izvjestila je o ostvarenom kvorumu.

Katkim govorom i osvrtom na rad udruge u protekloj godini skupštinu je otvorio dotadašnji predsjenik vlč. Đuro Vukalović. Dotadašnji tajnik udruge g. Željko Jančec izvjestio je o radu Upravnog odbora i radu svih skupina unutar udruge koje su se predstavile 85 puta tijekom protekle godine. Financijsko izvješće za 2012. g. podnijela je gđa. Marina Držanić. Katarina Juras obavijestila je prisutne o inventaru KUU “Zvon”. Na kraju je izvješće u ime Nadzornog odbora podnijela gđa. Jasminka Cerovec. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.

Nakon razrješenja dotadašnjeg predsjednika, Upravog odbora, Nadzornog odbora i Inventarne komisije, uslijedilo je biranje novog radnog tijela udruge. Za novog predsjednika izabran je vlč. Đuro Vukalović. Za članove Upravnog odbora predloženi su: Valentino Škvorc i Stiven Ivković (tamburaši), Tino Jelenić (zbor), Marija Jelenić i Jasmin Herman (folklor), Ivan Novak (etno-grupa), Danica Levičar i Nada Janković (dramska skupina), Gordana Kovačić (vezilje), Verica Maček (roditelji), Katarina Juras (inventarna komisija) te Marina Držanić (“Zvončice”).

Novi Nadzorni odbor sačinjavaju: Jasminka Cerovec, Stjepan Palatinuš i Antun Škvorc. Članovi Inventarne komisije su: Katarina Juras, Marijana Hadeljan, Denis Hajdarović i Jelena Herman.

Financijski plan i plan rada za 2013. g. prezentirala je gđa. Marina Držanić. Brojni gosti poželjeli su udruzi i radnom tijelu uspješan rad u 2013. godini. Na kraju se veselo druženje nastavilo u prostorijama Doma kulture.

KUU “Zvon”

zaslide7